AgendaMinutes
May 23, 2023 Regular Meeting
May 9, 2023 Regular Meeting
May 9, 2023 Public Hearing
May 2, 2023 Special (Budget) MeetingMay 2, 2023 Special (Budget) Meeting
April 18, 2023 Special (Budget) MeetingApril 18, 2023 Special (Budget) Meeting
April 11, 2023 Regular MeetingApril 11, 2023 Regular Meeting
March 28, 2023 Regular MeetingMarch 28, 2023 Regular Meeting
March 14, 2023 Regular MeetingMarch 14, 2023 Regular Meeting
March 7, 2023 Special (Budget) MeetingMarch 7, 2023 Special (Budget) Meeting
February 28, 2023 Regular MeetingFebruary 28, 2023 Regular Meeting
February 21, 2023 Special (Budget) MeetingFebruary 21, 2023 Special Meeting
February 14, 2023 Regular MeetingFebruary 14, 2023 Regular Meeting
February 14, 2023 Regular Meeting (Extra)
January 24, 2023 Regular MeetingJanuary 24, 2023 Regular Meeting
January 17, 2023 Special MeetingJanuary 17, 2023 Special Meeting
January 10, 2023 Regular MeetingJanuary 10, 2023 Regular Meeting
January 10, 2023 Public HearingJanuary 10, 2023 Public Hearing
AgendaMinutes
December 13, 2022 Regular MeetingDecember 13, 2022 Regular Meeting
December 13, 2022 Public HearingDecember 13, 2022 Public Hearing
November 22, 2022 Regular MeetingNovember 22, 2022 Regular Meeting
November 22, 2022 Special MeetingNovember 22, 2022 Special Meeting
November 8, 2022 Regular MeetingNovember 8, 2022 Regular Meeting
November 1, 2022 Inaugural MeetingNovember 1, 2022 Inaugural Meeting
October 25, 2022 SpecialOctober 25, 2022 Special
October 11, 2022 RegularOctober 11, 2022 Regular
September 27, 2022 RegularSeptember 27, 2022 Regular
September 20, 2022 SpecialSeptember 20, 2022 Special
September 6, 2022 SpecialSeptember 6, 2022 Special
August 9, 2022 RegularAugust 9, 2022 Regular
July 12, 2022 RegularJuly 12, 2022 Regular
June 28, 2022 RegularJune 28, 2022 Regular
June 14, 2022 RegularJune 14, 2022 Regular
May 24, 2022 RegularMay 24, 2022 Regular
May 10, 2022 RegularMay 10, 2022 Regular
April 12, 2022 RegularApril 12, 2022 Regular
2022-2026 Provisional 5-Year Plan
March 29, 2022 SpecialMarch 29, 2022 Special
March 22, 2022 RegularMarch 22, 2022 Regular
March 21, 2022 SpecialMarch 21, 2022 Special
March 8, 2022 RegularMarch 8, 2022 Regular
February 22, 2022, Public HearingFebruary 22, 2022 Public Hearing
February 22, 2022 RegularFebruary 22, 2022 Regular
February 8, 2022 RegularFebruary 8, 2022 Regular
January 25, 2022 RegularJanuary 25, 2022 Regular
January 17, 2022 SpecialJanuary 17, 2022 Special
January 11, 2022 RegularJanuary 11, 2022 Regular
AgendaMinutes
December 14, 2021 RegularDecember 14, 2021 Regular
November 30, 2021 SpecialNovember 30, 2021 Special
November 23, 2021 RegularNovember 23, 2021 Regular
November 9, 2021 RegularNovember 9, 2021 Regular
November 1, 2021 SpecialNovember 1, 2021 Special
October 26, Public HearingOctober 26, Public Hearing
October 26, 2021 RegularOctober 26, 2021 Regular
October 12, 2021 RegularOctober 12, 2021 Regular
September 28, 2021 RegularSeptember 28, 2021 Regular
September 28 Public HearingSeptember 28 Public Hearing
August 10, 2021 RegularAugust 10, 2021 Regular
July 27, 2021 SpecialJuly 27, 2021 Regular
July 13, 2021 RegularJuly 13, 2021 Regular
June 22, 2021 RegularJune 22, 2021 Regular
June 22, 2021 Regular pt 1
June 22, 2021 Regular pt 2
June 22, 2021 Regular App
June 8, 2021 RegularJune 8, 2021 Regular
May 31, 2021 SpecialMay 31, 2021 Special
May 25, 2021 RegularMay 25, 2021 Regular
May 11, 2021 RegularMay 11, 2021 Regular
April 27, 2021 RegularApril 27, 2021 Regular
April 20, 2021 SpecialApril 20, 2021 Special
April 13, 2021 RegularApril 13, 2021 Regular
April 6, 2021 Special BudgetApril 6, 2021 Special (Budget)
April 1, 2021 SpecialApril 1, 2021 Special
March 28, 2021 SpecialMarch 28, 2021 Special
March 23, 2021 RegularMarch 23, 2021 Regular
March 9, 2021 RegularMarch 9, 2021 Regular
March 2, 2021 SpecialMarch 2, 2021, Special
February 23, 2021, RegularFebruary 23, 2021, Regular
February 11, 2021 SpecialFebruary 11, 2021 Special
February 9, 2021 RegularFebruary 9, 2021 Regular
January 26, 2021 RegularJanuary 26, 2021, Regular
January 20, 2021 SpecialJanuary 20, 2021 Special
January 18, 2021 SpecialJanuary 18, 2021 Special
January 12, 2021 RegularJanuary 12, 2021 Regular
AgendaMinutes
December 22, 2020 RegularDecember 22, 2020 Regular
December 8, 2020 RegularDecember 8, 2020 Regular
November 24, 2020 RegularNovember 24, 2020 Regular
November 10, 2020 EXTRANovember 10, 2020 Regular
November 10, 2020 Regular
October 27, 2020 RegularOctober 27, 2020 Regular
October 13, 2020 RegularOctober 13, 2020 Regular
September 8, 2020 RegularSeptember 8, 2020 Regular
August 11, 2020 Public HearingAugust 11, 2020 Public Hearing
August 11, 2020 RegularAugust 11, 2020 Regular
July 14, 2020 RegularJuly 14, 2020 Regular
June 23, 2020 RegularJune 23, 2020 Regular
June 9, 2020 RegularJune 9, 2020 Regular 
June 2, 2020 Special  June 2, 2020 Special 
May 26, 2020 RegularMay 26, 2020 Regular
May 19, 2020 SpecialMay 19, 2020 Special
May 12, 2020 RegularMay 12, 2020 Regular
April 28, Extra AgendaApril 28, 2020 Regular
April 28, 2020 Regular 
April 14, 2020 RegularApril 14, 2020 Regular
March 10, 2020 RegularMarch 10, 2020 Regular
February 25, 2020 RegularFebruary 25, 2019 Regular
February 11, 2019 RegularFebruary 11, 2019 Regular
January 28, 2020 RegularJanuary 28, 2020 Regular
January 14, 2020 RegularJanuary 14, 2020 Regular
AgendaMinutes
December 17, 2019 SpecialDecember 17, 2019 Special
December 10, 2019 RegularDecember 10, 2019 Regular
November 26, 2019 RegularNovember 26, 2019 Regular
November 12, 2019 RegularNovember 12, 2019 Regular
October 28, 2019 SpecialOctober 28, 2019 Special
October 22, 2019 RegularOctober 22, 2019 Regular
October 8, 2019 RegularOctober 8, 2019 Regular
September 10, 2019 RegularSeptember 10, 2019 Regular
August 20, 2019 RegularAugust 20, 2019 Regular
July 9, 2019 RegularJuly 9, 2019 Regular
July 8, 2019 SpecialJuly 8, 2019 Special
June 25, 2019 RegularJune 25, 2019 Regular
June 11, 2019 RegularJune 11, 2019 Regular
May 28, 2019 RegularMay 28, 2019 Regular
May 14, 2019 RegularMay 14, 2019 Regular
April 23, 2019 RegularApril 23, 2019 Regular
April 16, 2019 SpecialApril 16, 2019 Special
April 9, 2019 RegularApril 9, 2019 Regular
March 26, 2019 RegularMarch 26, 2019 Regular
March 25, 2019 Special BudgetMarch 25, 2019 Special
March 12, 2019 Extra 
March 12, 2019 RegularMarch 12, 2019 Regular
February 26, 2019 RegularFebruary 26 Regular
February 12, 2019 RegularFebruary 12 Regular
February 11, 2019 SpecialFebruary 11 Special
January 22, 2019 Extra 
January 22, 2019 RegularJanuary 22 Regular
January 8, 2019 RegularJanuary 8 Regular
AgendaMinutes
Dec 18 Special Budget water sewer solid wasteDecember 18 Budget water sewer solid waste
December 11, 2018 RegularDecember 11,2018 Regular
November 27, 2018 PublicNovember 27, 2018 Public
November 27, 2018 RegularNovember 27, 2018 Regular
November 13, 2018 RegularNovember 13. 2018 Regular
November 6 – InauguralNovember 6 – Inaugural
October 15, 2018 SpecialOctober 15, 2018 Special
October 9, 2018 RegularOctober 9, 2018 Regular
September 25, 2018 RegularSeptember 25, 2018 Regular
August 28, 2018 Special August 28, 2018 Special
August 7, 2018 RegularAugust 7, 2018 Regular
July 10, 2018 RegularJuly 10, 2018 Regular
June 26, 2018 RegularJune 26, 2018 Regular
June 12, 2018 RegularJune 12, 2018 Regular
May 22, 2018 RegularMay 22, 2018 Regular
May 14, 2018 BudgetMay 14, 2018 Budget
May 14, 2018 SpecialMay 14, 2018 Special
May 8, 2018 RegularMay 8, 2018 Regular
April 30, 2018 BudgetApril 30, 2018 Budget
April 23, 2018 BudgetApril 23, 2018 Budget
April 10, 2018 RegularApril 10, 2018 Regular
March 27, 2018 RegularMarch 27, 2018 Regular
March 13, 2018 Regular March 13, 2018 Regular
February 27, 2018 SpecialFebruary 27, 2018 Special
February 27, 2018 RegularFebruary 27, 2018 Regular
February 13,2018 RegularFebruary 13, 2018 Regular
January 23, 2018 RegularJanuary 23, 2018 Regular
January 9, 2018 RegularJanuary 9, 2018 Regular
AgendaMinutes
December 21, 2017 SpecialDecember 21, 2017 Special
December 12, 2017 RegularDecember 21, 2017 Regular
November 28, 2017 RegularNovember 28, 2017 Regular
November 14, 2017 Extra —-
November 14, 2017 RegularNovember 14, 2017 Regular
October 24, 2017 RegularOctober 24, 2017 Regular
October 10, 2017 RegularOctober 10, 2017 Regular
September 12, 2017 RegularSeptember 12, 2017 Regular
August 21, 2017 SpecialAugust 21, 2017 Regular
August 8, 2017 RegularAugust 8, 2017 Regular
July 11, 2017 RegularJuly 11, 2017 Regular
July 5, 2017 SpecialJuly 5, 2017 Special
June 27 2017 RegularJune 27, 2017 Regular
June 13, 2017 RegularJune 13, 2017 Regular
May 23, 2017 Extra  —-
May 23, 2017 RegularMay 23, 2017 Regular
May 12, 2017 SpecialMay 12, 2017 Special
May 9, 2017 RegularMay 9, 2017 Regular
May 2, 2017 SpecialMay 2, 2017 Special
April 11, 2017 RegularApril 11, 2017 Regular
March 28, 2017 RegularMarch 28, 2017 Regular
March 14, 2017 Extra —-
March 14, 2017 RegularMarch 14, 2017 Regular
February 28, 2017 RegularFebruary 28, 2017 Regular 
February 14, 2017 PublicFebruary 14, 2017 Public
February 14, 2017 RegularFebruary 14, 2017 Regular
February 6, 2017 BudgetFebruary 6, 2017 Budget
January 30, 2017 BudgetJanuary 30, 2017 Budget
January 24, 2017 RegularJanuary 24, 2017 Regular
January 23, 2017 SpecialJanuary 23, 2017 Special
January 16, 2017 Budget January 16, 2017 Budget
January 10, 2017 RegularJanuary 10, 2017 Minutes
AgendaMinutes
December 13, 2016 RegularDecember 13, 2016 Minutes
November 22, 2016 Extra 
November 22, 2016 RegularNovember 22, 2016 Minutes
November 8, 2016 Extra 
November 8, 2016 RegularNovember 8, 2016 Minutes
October 25, 2016 Extra 
October 25, 2016 RegularOctober 25, 2016 Minutes
October 11, 2016 RegularOctober 11, 2016 Minutes
September 16, 2016 SpecialSeptember 16, 2016 Special
September 13, 2016 RegularSeptember 13, 2016
August 23, 2016 RegularAugust 23, 2016 Regular
August 15, 2016 SpecialAugust 15, 2016 Special
August 9, 2016 RegularAugust 9, 2016 Minutes
August 4, 2016 SpecialAugust 4, 2016 Minutes
July 26, 2016 RegularJuly 26, 2016 Minutes
July 12, 2016 RegularJuly 12, 2016 Minutes
July 12, 2016 Public July 12, 2016 Minutes Public
June 28, 2016 Extra 
June 28, 2016 RegularJune 28, 2016 Minutes
June 14, 2016 RegularJune 14, 2016 Minutes
May 24, 2016 RegularMay 24, 2016 Minutes
May 10, 2016 Extra 
May 10, 2016 RegularMay 10, 2016 Minutes
April 26, 2016 RegularApril 26, 2016 Minutes
April 12, 2016 RegularApril 12, 2016 Minutes
March 22, 2016 RegularMarch 22, 2016 Minutes
March 8, 2016 RegularMarch 8, 2016 Minutes
March 2, 2016 SpecialMarch 2, 2016 Minutes
February 23, 2016 RegularFebruary 23, 2016 Minutes
February 9, 2016 RegularFebruary 9, 2016 Minutes
January 26, 2016 RegularJanuary 26, 2016 Minutes
January 11, 2016 BudgetJanuary 11, 2016 Minutes
January 12, 2016 RegularJanuary 12, 2016 Minutes
AgendaMinutes
December 14, 2015 SpecialDecember 14, 205 Special
 December 14, 2015 Budget
December 8, 2015 AgendaDecember 8, 2015 Minutes
November 23, 2015 AgendaNovember 23, 2015 Minutes
November 10, 2015 AgendaNovember 10, 2015 Minutes
November 3, 2015 SpecialNovember 3, 2015 Minutes
October 27, 2015 AgendaOctober 27, 2015 Minutes
October 13, 2015 AgendaOctober 13, 2015 Minutes
September 8, 2015 AgendaSeptember 8, 2015 Minutes
August 11, 2015 Agenda
August 11, 2015 Minutes
July 13, 2015 AgendaJuly 13, 2015 Minutes
June 23, 2015 AgendaJune 23, 2015 Minutes
June 9, 2015 AgendaJune 9, 2015 Minutes
May 26, 2015 AgendaMay 26, 2015 Minutes
May 12, 2015 AgendaMay 12, 2015 Minutes
May 5, 2015 SpecialMay 5, 2015 Minutes
April 27, 2015 AgendaApril 27, 2015 Minutes
April 14, 2015 AgendaApril 14, 2015 Minutes
March 24, 2015 AgendaMarch 24, 2015 Minutes
 March 10, 2015 AgendaMarch 10, 2015 Minutes
 February 24, 2015 AgendaFebruary 24, 2015 Minutes
 February 20, 2015 SpecialFebruary 20, 2015 Minutes
 February 10, 2015 AgendaFebruary 10, 2015 Minutes
 February 3, 2015 SpecialFebruary 3, 2015 Minutes
 January 27, 2015 Extra January 27, 2015 Minutes
 January 27, 2015 Agenda 
 January 13, 2015 Extra January 13, 2015 Minutes
 January 13, 2015 Agenda